Suédois | Phrases - Voyage | Ordinateurs

Ordinateurs - Accueil

Copy
Kopiera
Cut
Klipp ut
Paste
Klistra in
Bold
Fetstil
Italic
Kursivstil
Underline
Stryka under
Font
Teckensnitt
Font Size
Teckenstorlek
Filter
Filtrera
Sort A to Z
Sortera A till Ö
Cell
Cell
Format Painter
Överför formattering
Fill
Fyll
Borders
Kantlinjer

Ordinateurs - Boutons d'Office

New
Nytt
Open
Öppna
Save
Spara
Save as
Spara som
Print
Skriv ut
Undo
Ångra
Redo
Gör om
Insert
Infoga
Delete
Ta bort
Rename
Ändra namn
Replace
Ersätt
Close
Stäng
Cancel
Avbryt
Row
Rad
Column
Kolumn
Print Preview
Förhandsgranska utskrift
Minimize
Minimera
Restore
Återställ

Ordinateurs - Insérer

Table
Tabell
Picture
Bild
Chart
Diagram
Text Box
Textruta
Header & Footer
Sidhuvud och sidfot
Shape
Forma
Page Break
Sidbrytning

Ordinateurs - Mise en page

Tab
Flik
Margins
Marginaler
Set Print Area
Ange utskriftsområde

Ordinateurs - Références

Insert Footnote
Infoga fotnot
Insert Index
Infoga index

Ordinateurs - Vérifier

Spelling & Grammar
Språkkontroll
Set language
Ange språk
Translate
Översätt
Word Count
Antal ord
Balloons
Pratbubblor

Ordinateurs - Afficher

Ruler
Linjal