Coréen | Phrases - Voyage | Ordinateurs

Ordinateurs - Accueil

Kopiuj
Wytnij
Wklej
Pogrubienie
Kursywa
Podkreślenie
Czcionka
Rozmiar czcionki
Filtr
Sortuj od A do Z
Komórka
Malarz formatów
Wypełnienie
Obramowanie

Ordinateurs - Boutons d'Office

Nowy
Otwórz
Zapisz
Zapisz jako
Drukuj
Cofnij
Ponów
Wstaw
Usuń
Zmień nazwę
Zamień
Zamknij
Anuluj
Wiersz
Kolumna
Podgląd wydruku
Minimalizuj
Przywróć

Ordinateurs - Insérer

Tabela
Obraz
Wykres
Pole tekstowe
Nagłówek/Stopka
Kształt
Podział strony

Ordinateurs - Mise en page

Karta
Marginesy
Ustaw obszar wydruku

Ordinateurs - Références

Wstaw przypis
Wstaw indeks

Ordinateurs - Vérifier

Pisownia i gramatyka
Ustaw język
Przetłumacz
Statystyka wyrazów
Dymki

Ordinateurs - Afficher

Linijka