Japonais | Phrases - Voyage | Ordinateurs

Ordinateurs - Accueil

Kopiera
コピー
Klipp ut
カット
Klistra in
貼り付け
Fetstil
太字
Kursivstil
斜体
Stryka under
下線
Teckensnitt
フォント
Teckenstorlek
フォント サイズ
Filtrera
フィルター
Sortera A till Ö
AからZまで並べ替え
Cell
セル
Överför formattering
書式のコピー/貼り付け
Fyll
塗りつぶし
Kantlinjer
罫線

Ordinateurs - Boutons d'Office

Nytt
新規
Öppna
開く
Spara
保存
Spara som
名前を付けて保存
Skriv ut
印刷する
Ångra
元に戻す
Gör om
やり直し
Infoga
挿入
Ta bort
削除
Ändra namn
名前の変更
Ersätt
置換
Stäng
閉じる
Avbryt
キャンセル
Rad
Kolumn
Förhandsgranska utskrift
印刷プレビュー
Minimera
最小化する
Återställ
復元

Ordinateurs - Insérer

Tabell
Bild
画像
Diagram
グラフ
Textruta
テキスト ボックス
Sidhuvud och sidfot
ヘッダー/フッター
Forma
図形
Sidbrytning
改ページ

Ordinateurs - Mise en page

Flik
タブ
Marginaler
余白
Ange utskriftsområde
印刷範囲の設定

Ordinateurs - Références

Infoga fotnot
脚注の挿入
Infoga index
索引の挿入

Ordinateurs - Vérifier

Språkkontroll
スペルチェックと文章校正
Ange språk
言語の設定
Översätt
翻訳
Antal ord
単語数
Pratbubblor
吹き出し

Ordinateurs - Afficher

Linjal
ルーラー