Coréen | Phrases - Voyage | Ordinateurs

Ordinateurs - Accueil

Kopírovat
Vyjmout
Vložit
Tučně
Kurzíva
Podtržení
Písmo
Velikost písma
Filtr
Seřadit od A do Z
Buňka
Kopírovat formát
Vyplnit
Ohraničení

Ordinateurs - Boutons d'Office

Nový
Otevřít
Uložit
Uložit jako
Tisk
Krok zpět
Změnit
Vložit
Vymazat
Přejmenovat
Nahradit
Zavřít
Zrušit
Řada
Sloupec
Náhled tisku
Zmenšit
Obnovit

Ordinateurs - Insérer

Tabulka
Obrázek
Graf
Textová tabulka
Záhlaví a zápatí
Tvar
Konec stránky

Ordinateurs - Mise en page

Záložka
Okraje
Nastavit oblast tisku

Ordinateurs - Références

Vložit poznámky pod čarou
Vložit restřík

Ordinateurs - Vérifier

Pravopis
Nastavit jazyk
Přeložit
Počet slov
Komentáře

Ordinateurs - Afficher

Pravítko