Grec | Phrases - Voyage | Santé

Santé - Urgences

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. (Prépi na páo sto nosokomío.)
Demander à être amené à l'hôpital
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Δεν νοιώθω καλά. (Den niótho kalá.)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Πρέπει να δω ένα γιατρό αμέσως! (Prépi na do éna yatró amésos!)
Demander une assistance médicale
救命!(jiùmìng!)
Βοήθεια! (Voíthia!)
Crier à l'aide
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Καλέστε ασθενοφόρο! (Kaléste asthenofóro!)
Demander une ambulance

Santé - Chez le médecin

这里疼。(zhèlǐ téng.)
πονάει εδώ. (Ponái edó.)
Montrer où est la douleur
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Έχω ένα εξάνθημα εδώ. (Ého éna exánthima edó.)
Montrer où les rougeurs sont
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Έχω πυρετό. (Ého piretó.)
Dire que vous avez de la fièvre
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Είμαι κρυολογημένος. (Íme kriologiménos.)
Dire que vous êtes enrhumé(e)
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Έχω βήχα. (Ého víha.)
Dire que vous toussez
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Είμαι κουρασμένος όλη την ώρα. (Íme kurasménos óli tin óra.)
Dire que vous souffrez de fatigue
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Έχω ζαλάδα. (Ého zaláda.)
Dire que la tête vous tourne
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Δεν έχω όρεξη. (Den ého órexi.)
Dire que vous n'avez pas envie de manger
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. (Den mporó na kimithó to vrádi.)
Dire que vous ne pouvez pas dormir
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Με δάγκωσε ένα έντομο. (Me dágkose éna éntomo.)
Dire que votre état pourrait provenir d'une morsure d'insecte
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Νομίζω ότι είναι η ζέστη. (Nomízo óti íne i zésti.)
Dire que votre état pourrait provenir de la chaleur
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Νομίζω ότι έχω φάει κάτι χαλασμένο. (Nomízo óti ého fái káti halasméno.)
Dire que votre état pourrait provenir de la nourriture
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Με πονάει _[μέρος σώματος]_ μου. (Me ponái _[méros sómatos]_ mu.)
Dire quelle partie du corps vous fait mal
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Δεν μπορώ να κινήσω _[μέρος σώματος]_ μου. (Den boró na kiníso _[méros sómatos]_ mu.)
Dire quelle partie du corps est paralysée
…头…(…tóu…)
... το κεφάλι ... (... to kefáli ...)
Partie du corps
…胃…(…wèi…)
... το στομάχι ... (... to stomáhi ...)
Partie du corps
…手臂…(…shǒubì…)
... το μπράτσο (... to brátso ...)
Partie du corps
…腿…(…tuǐ…)
... το πόδι ... (... to pódi ...)
Partie du corps
…胸…(…xiōng…)
... το στήθος ... (... to stíthos ...)
Partie du corps
…心脏…(…xīnzàng…)
... η καρδιά ... (... i kardyá ...)
Partie du corps
…喉咙…(…hóulóng…)
... ο λαιμός ... (... o lemós ...)
Partie du corps
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... το μάτι ... (... to máti ...)
Partie du corps
…背…(…bèi…)
... η πλάτη ... (... i pláti ...)
Partie du corps
…脚…(…jiǎo…)
... το πόδι ... (... to pódi ...)
Partie du corps
…手…(…shǒu…)
... το χέρι ... (... to héri ...)
Partie du corps
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... το αυτί ... (... to aftí ...)
Partie du corps
…肠…(…cháng…)
... τα σπλάχνα ... (... ta spláhna ...)
Partie du corps
…牙…(…Yá…)
... το δόντι ... (... to dónti ...)
Partie du corps
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Έχω διαβήτη. (Ého diabíti.)
Expliquer que vous êtes diabétique
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Έχω άσθμα. (Ého ásthma.)
Expliquer que vous êtes asthmatique
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Έχω καρδιακή πάθηση. (Ého kardyakí páthisi.)
Expliquer que vous avez un problème cardiaque
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Είμαι έγκυος. (Íme égkios.)
Expliquer que vous êtes enceinte
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Πόσες φορές την ημέρα πρέπει να το πάρω αυτό; (Póses forés tin evdomáda prépi na to páro aftó?)
Demander la posologie
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Είναι μεταδοτικό; (Íne metadotikó?)
Demander si la maladie est contagieuse
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Μπορώ να μείνω στον ήλιο / πάω για κολύμπι / κάνω αθλητισμό / πιω αλκοόλ; (Boró na míno ston ílyo / páo ya kolímpi / pyo alkoól?)
Demander si vous pouvez continuer certaines activités malgré votre condition
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Εδώ είναι τα έγγραφα ασφάλισης μου. (Edó íne ta égrafa asfálisis mu.)
Présenter ses papiers d'assurance
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Δεν έχω ασφάλιση υγείας. (Den ého asfálisi igías.)
Expliquer que vous n'avez pas d'assurance maladie
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Χρειάζομαι σημείωμα γιατρού. (Hriázome simíoma yatrú.)
Demander un certificat médical
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Νιώθω λίγο καλύτερα. (Nyótho lígo kalítera.)
Dire que votre état s'améliore
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Έχει χειροτερέψει. (Éhi hiroterépsi.)
Dire que votre état a empiré
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Είναι το ίδιο όπως και πριν. (Íne to ídio ópos ke prin.)
Dire que votre état est identique

Santé - Pharmacie

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Θα ήθελα να αγοράσω ___. (Tha íthela na agoráso ___.)
Demander un produit
止痛片(zhǐtòng piàn)
παυσίπονα (pafsípona)
Médicament
青霉素(qīngméisù)
πενικιλίνη (penikilíni)
Médicament
阿司匹林(āsīpīlín)
ασπιρίνη (aspiríni)
Médicament
胰岛素(yídǎosù)
ινσουλίνη (insulíni)
Médicament
软膏(ruǎngāo)
αλοιφή (alifí)
Médicament
安眠药(ānmiányào)
υπνωτικά χάπια (ipnotiká hápya)
Médicament
卫生巾(wèishēng jīn)
σερβιέτες υγιεινής (serviétes igiinís)
Produit médical
消毒剂(xiāodú jì)
απολυμαντικό (apolimantikó)
Produit médical
创可贴(chuàngkětiē)
τσιρότα (tsiróta)
Produit médical
绷带(bēngdài)
επίδεσμοι (epídesmi)
Produit médical
避孕药(bìyùn yào)
χάπια αντισύλληψης (hápya antisíllipsis)
Produit médical
避孕套(bìyùn tào)
προφυλακτικά (profilaktiká)
Autre produit
防晒霜(fángshài shuāng)
αντηλιακή προστασία (antilyakí prostasía)
Autre produit

Santé - Allergies

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Είμαι αλλεργικός σε ___. (Íme alergikós se ___.)
Avertir quelqu'un de ses allergies.
花粉(huāfěn)
γύρη (gíri)
Allergie
动物皮毛(dòngwù pímáo)
τρίχες ζώων (tríhes zóon)
Allergie animale
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
τσιμπήματα μέλισσας / σφήκας (tsibímata mélissas / sfíkas )
Allergie aux insectes
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
ακάρεα σκόνης (akárea skónis)
Allergie
霉菌(méijūn)
μούχλα (múhla)
Allergie
橡浆(xiàng jiāng)
λάτεξ (látex)
Allergie
青霉素(qīngméisù)
πενικιλίνη (penikilíni)
Allergie médicamenteuse
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ξηροί καρποί (xirí karpí)
Allergie alimentaire
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
σουσάμι / ηλιόσποροι (susámi / ilióspori)
Allergie alimentaire
鸡蛋(jīdàn)
αυγό (afgó)
Allergie alimentaire
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
θαλασσινά/ψάρια/οστρακοειδή/γαρίδες (thalassiná/psárya/ostrakoidí/garídes)
Allergie alimentaire
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
αλεύρι/σιτάρι (alébri/sitári)
Allergie alimentaire
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
γάλα/λακτόζη/γαλακτοκομικά (gála/laktózi/galaktokomiká)
Allergie alimentaire
面筋(miànjīn)
γλουτένη (gluténi)
Allergie alimentaire
大豆(dàdòu)
σόγια (sóya)
Allergie alimentaire
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
οσπριοειδή φυτά/φασόλια/αρακάς/καλαμπόκι (osprioidí fitá/fasólya/arakás/kalabóki)
Allergie alimentaire
蘑菇(mógū)
μανιτάρια (manitárya)
Allergie alimentaire
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
φρούτο/ακτινίδιο/καρύδα (frúto/aktinídio/karída)
Allergie alimentaire
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
πιπερόριζα/κανέλα/κόλιανδρος (piperóriza/kanéla/kólyandros)
Allergie alimentaire
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
σχοινόπρασο/κρεμμύδια/σκόρδα (schinópraso/kremídya/skórda)
Allergie alimentaire
酒精(jiǔjīng)
αλκοόλ (alkoól)
Allergie alimentaire