Chinois | Phrases - Voyage | Santé

Santé - Urgences

Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. (Prépi na páo sto nosokomío.)
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Demander à être amené à l'hôpital
Δεν νοιώθω καλά. (Den niótho kalá.)
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Πρέπει να δω ένα γιατρό αμέσως! (Prépi na do éna yatró amésos!)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Demander une assistance médicale
Βοήθεια! (Voíthia!)
救命!(jiùmìng!)
Crier à l'aide
Καλέστε ασθενοφόρο! (Kaléste asthenofóro!)
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Demander une ambulance

Santé - Chez le médecin

πονάει εδώ. (Ponái edó.)
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Montrer où est la douleur
Έχω ένα εξάνθημα εδώ. (Ého éna exánthima edó.)
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Montrer où les rougeurs sont
Έχω πυρετό. (Ého piretó.)
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Dire que vous avez de la fièvre
Είμαι κρυολογημένος. (Íme kriologiménos.)
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Dire que vous êtes enrhumé(e)
Έχω βήχα. (Ého víha.)
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Dire que vous toussez
Είμαι κουρασμένος όλη την ώρα. (Íme kurasménos óli tin óra.)
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Dire que vous souffrez de fatigue
Έχω ζαλάδα. (Ého zaláda.)
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Dire que la tête vous tourne
Δεν έχω όρεξη. (Den ého órexi.)
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Dire que vous n'avez pas envie de manger
Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. (Den mporó na kimithó to vrádi.)
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Dire que vous ne pouvez pas dormir
Με δάγκωσε ένα έντομο. (Me dágkose éna éntomo.)
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Dire que votre état pourrait provenir d'une morsure d'insecte
Νομίζω ότι είναι η ζέστη. (Nomízo óti íne i zésti.)
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Dire que votre état pourrait provenir de la chaleur
Νομίζω ότι έχω φάει κάτι χαλασμένο. (Nomízo óti ého fái káti halasméno.)
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Dire que votre état pourrait provenir de la nourriture
Με πονάει _[μέρος σώματος]_ μου. (Me ponái _[méros sómatos]_ mu.)
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Dire quelle partie du corps vous fait mal
Δεν μπορώ να κινήσω _[μέρος σώματος]_ μου. (Den boró na kiníso _[méros sómatos]_ mu.)
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Dire quelle partie du corps est paralysée
... το κεφάλι ... (... to kefáli ...)
…头…(…tóu…)
Partie du corps
... το στομάχι ... (... to stomáhi ...)
…胃…(…wèi…)
Partie du corps
... το μπράτσο (... to brátso ...)
…手臂…(…shǒubì…)
Partie du corps
... το πόδι ... (... to pódi ...)
…腿…(…tuǐ…)
Partie du corps
... το στήθος ... (... to stíthos ...)
…胸…(…xiōng…)
Partie du corps
... η καρδιά ... (... i kardyá ...)
…心脏…(…xīnzàng…)
Partie du corps
... ο λαιμός ... (... o lemós ...)
…喉咙…(…hóulóng…)
Partie du corps
... το μάτι ... (... to máti ...)
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Partie du corps
... η πλάτη ... (... i pláti ...)
…背…(…bèi…)
Partie du corps
... το πόδι ... (... to pódi ...)
…脚…(…jiǎo…)
Partie du corps
... το χέρι ... (... to héri ...)
…手…(…shǒu…)
Partie du corps
... το αυτί ... (... to aftí ...)
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Partie du corps
... τα σπλάχνα ... (... ta spláhna ...)
…肠…(…cháng…)
Partie du corps
... το δόντι ... (... to dónti ...)
…牙…(…Yá…)
Partie du corps
Έχω διαβήτη. (Ého diabíti.)
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Expliquer que vous êtes diabétique
Έχω άσθμα. (Ého ásthma.)
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Expliquer que vous êtes asthmatique
Έχω καρδιακή πάθηση. (Ého kardyakí páthisi.)
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Expliquer que vous avez un problème cardiaque
Είμαι έγκυος. (Íme égkios.)
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Expliquer que vous êtes enceinte
Πόσες φορές την ημέρα πρέπει να το πάρω αυτό; (Póses forés tin evdomáda prépi na to páro aftó?)
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Demander la posologie
Είναι μεταδοτικό; (Íne metadotikó?)
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Demander si la maladie est contagieuse
Μπορώ να μείνω στον ήλιο / πάω για κολύμπι / κάνω αθλητισμό / πιω αλκοόλ; (Boró na míno ston ílyo / páo ya kolímpi / pyo alkoól?)
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Demander si vous pouvez continuer certaines activités malgré votre condition
Εδώ είναι τα έγγραφα ασφάλισης μου. (Edó íne ta égrafa asfálisis mu.)
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Présenter ses papiers d'assurance
Δεν έχω ασφάλιση υγείας. (Den ého asfálisi igías.)
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Expliquer que vous n'avez pas d'assurance maladie
Χρειάζομαι σημείωμα γιατρού. (Hriázome simíoma yatrú.)
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Demander un certificat médical
Νιώθω λίγο καλύτερα. (Nyótho lígo kalítera.)
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Dire que votre état s'améliore
Έχει χειροτερέψει. (Éhi hiroterépsi.)
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Dire que votre état a empiré
Είναι το ίδιο όπως και πριν. (Íne to ídio ópos ke prin.)
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Dire que votre état est identique

Santé - Pharmacie

Θα ήθελα να αγοράσω ___. (Tha íthela na agoráso ___.)
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Demander un produit
παυσίπονα (pafsípona)
止痛片(zhǐtòng piàn)
Médicament
πενικιλίνη (penikilíni)
青霉素(qīngméisù)
Médicament
ασπιρίνη (aspiríni)
阿司匹林(āsīpīlín)
Médicament
ινσουλίνη (insulíni)
胰岛素(yídǎosù)
Médicament
αλοιφή (alifí)
软膏(ruǎngāo)
Médicament
υπνωτικά χάπια (ipnotiká hápya)
安眠药(ānmiányào)
Médicament
σερβιέτες υγιεινής (serviétes igiinís)
卫生巾(wèishēng jīn)
Produit médical
απολυμαντικό (apolimantikó)
消毒剂(xiāodú jì)
Produit médical
τσιρότα (tsiróta)
创可贴(chuàngkětiē)
Produit médical
επίδεσμοι (epídesmi)
绷带(bēngdài)
Produit médical
χάπια αντισύλληψης (hápya antisíllipsis)
避孕药(bìyùn yào)
Produit médical
προφυλακτικά (profilaktiká)
避孕套(bìyùn tào)
Autre produit
αντηλιακή προστασία (antilyakí prostasía)
防晒霜(fángshài shuāng)
Autre produit

Santé - Allergies

Είμαι αλλεργικός σε ___. (Íme alergikós se ___.)
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Avertir quelqu'un de ses allergies.
γύρη (gíri)
花粉(huāfěn)
Allergie
τρίχες ζώων (tríhes zóon)
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Allergie animale
τσιμπήματα μέλισσας / σφήκας (tsibímata mélissas / sfíkas )
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Allergie aux insectes
ακάρεα σκόνης (akárea skónis)
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergie
μούχλα (múhla)
霉菌(méijūn)
Allergie
λάτεξ (látex)
橡浆(xiàng jiāng)
Allergie
πενικιλίνη (penikilíni)
青霉素(qīngméisù)
Allergie médicamenteuse
ξηροί καρποί (xirí karpí)
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Allergie alimentaire
σουσάμι / ηλιόσποροι (susámi / ilióspori)
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Allergie alimentaire
αυγό (afgó)
鸡蛋(jīdàn)
Allergie alimentaire
θαλασσινά/ψάρια/οστρακοειδή/γαρίδες (thalassiná/psárya/ostrakoidí/garídes)
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Allergie alimentaire
αλεύρι/σιτάρι (alébri/sitári)
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Allergie alimentaire
γάλα/λακτόζη/γαλακτοκομικά (gála/laktózi/galaktokomiká)
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Allergie alimentaire
γλουτένη (gluténi)
面筋(miànjīn)
Allergie alimentaire
σόγια (sóya)
大豆(dàdòu)
Allergie alimentaire
οσπριοειδή φυτά/φασόλια/αρακάς/καλαμπόκι (osprioidí fitá/fasólya/arakás/kalabóki)
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Allergie alimentaire
μανιτάρια (manitárya)
蘑菇(mógū)
Allergie alimentaire
φρούτο/ακτινίδιο/καρύδα (frúto/aktinídio/karída)
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Allergie alimentaire
πιπερόριζα/κανέλα/κόλιανδρος (piperóriza/kanéla/kólyandros)
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Allergie alimentaire
σχοινόπρασο/κρεμμύδια/σκόρδα (schinópraso/kremídya/skórda)
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Allergie alimentaire
αλκοόλ (alkoól)
酒精(jiǔjīng)
Allergie alimentaire