Turc | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Kayboldum.
Ne pas savoir où vous êtes
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
Demander un lieu sur un plan
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
__ı nerede bulurum?
Demander où se trouve une commodité en particulier
…浴室?(…yùshì?)
... bir banyo?
commodité
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... bir banka/döviz bürosu?
commodité
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... bir otel?
commodité
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... bir benzin istasyonu?
commodité
…医院?(…yīyuàn?)
... bir hastane?
commodité
…药店?(…yàodiàn?)
... bir eczane?
commodité
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... bir büyük mağaza?
commodité
…超市?(…chāoshì?)
... bir süpermarket?
commodité
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... otobüs durağı?
commodité
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... bir metro istasyonu?
commodité
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... bir turist bilgi ofisi?
commodité
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
.. bir ATM/para çekme makinası?
commodité
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
__ye nasıl varırım?
Demander son chemin vers un lieu en particulier
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... eski kasaba merkezi?
lieu spécifique
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... tren istasyonu?
lieu spécifique
…机场?(…jīchǎng?)
... havaalanı?
lieu spécifique
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... polis merkezi?
lieu spécifique
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... [ülke]'nin konsolosluğu?
ambassade d'un pays donné
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
…酒吧?(…jiǔbā?)
... barlar?
lieu
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... kafeler?
lieu
…饭店?(…fàndiàn?)
... restoranlar?
lieu
…夜店?(…yèdiàn?)
... gece kulüpleri?
lieu
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... oteller?
lieu
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... turistik atraksiyonlar?
lieu
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... tarihi alanlar?
lieu
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... müzeler?
lieu

Se débrouiller - Directions

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Sola dön.
Indiquer une direction
右转。(yòu zhuǎn.)
Sağa dön.
Indiquer une direction
直走。(zhí zǒu.)
Düz git.
Indiquer une direction
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Geri git.
Indiquer une direction
停。(tíng.)
Dur.
Indiquer une direction
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
__'e doğru git.
Indiquer une direction
走过 ___。(zǒuguò___.)
__'ı geç.
Indiquer une direction
看着 ___。(kànzhe ___.)
__'i bekle.
Indiquer une direction
下坡(xià pō)
yokuş aşağı
Indiquer une direction
上坡(shàng pō)
yokuş yukarı
Indiquer une direction
十字路口(shízìlù kǒu)
kavşak
Point de référence
交通灯(jiāotōng dēng)
trfik ışıkları
Point de référence
公园(gōngyuán)
park
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
Demander un bureau de vente de billets
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
Acheter un ticket pour une destination spécifique
…单程票…(…dān chéng piào…)
... tek bilet ...
aller simple
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
dönüş bileti
ticket aller-retour
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
ticket de première/seconde classe
…天票…(…tiān piào…)
... günlük ...
ticket valide toute une journée
…周票…(…zhōu piào…)
... haftalık ...
ticket valide pour toute une semaine
…月票…(…yuèpiào…)
... aylık ...
ticket valide pour tout un mois
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
Réserver un siège en particulier
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
Demander le temps du trajet
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
Demander quand un certain train/bus part
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Bu koltuk ayırtıldı mı?
Demander si le siège est libre
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Bu benim koltuğum
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

营业中(yíngyè zhōng)
açık
Établissement ouvert
关门(guānmén)
kapalı
Établissement fermé
入口处(rùkǒu chù)
giriş
Pancarte désignant l'entrée
出口(chūkǒu)
çıkış
Pancarte désignant la sortie
推(tuī)
itiniz
拉(lā)
çekiniz
男士(nánshì)
erkekler
Toilettes pour hommes
女士(nǚshì)
kadınlar
Toilettes pour femmes
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
dolu
Toilettes occupées / Hôtel complet
空闲(kòng xián)
boş
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
Demander le prix de la course
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Şu arabayı takip et!
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Araba nereden kiralanıyor?
Demander où louer une voiture
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... bir gün/bir hafta için.
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
Obtenir la meilleure assurance possible
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Sigortaya ihtiyacım yok.
Ne pas se faire assurer du tout
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
Demander où se trouve la station service la plus proche
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
Faire assurer un deuxième conducteur
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
Demander la limitation de vitesse locale
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Depo dolu değil.
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Motordan garip bir ses geliyor.
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
车坏了。(chē huàile.)
Araba hasarlı.
Signaler que le véhicule est abimé