Thaïlandais | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

Jeg er faret vild.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ne pas savoir où vous êtes
Kan du vise mig hvor det er på kortet?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Demander un lieu sur un plan
Hvor kan jeg finde___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Demander où se trouve une commodité en particulier
... et badeværelse?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
commodité
... en bank/et veksel kontor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
commodité
... et hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
commodité
... en benzintank?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
commodité
... et sygehus?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
commodité
... et apotek?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
commodité
... et stormagasin?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
commodité
... et supermarked?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
commodité
... busstoppestedet?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
commodité
... metrostationen?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
commodité
... et turistkontor?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
commodité
... en hæveautomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
commodité
Hvordan kommer jeg til ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Demander son chemin vers un lieu en particulier
... til centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lieu spécifique
...togstationen?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lieu spécifique
... lufthavnen?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lieu spécifique
... politistationen?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lieu spécifique
... den [land] ambassade?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambassade d'un pays donné
kan du anbefale nogle gode ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
... barer?
...บาร์? (...bar?)
lieu
... cafeer?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lieu
... restauranter?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lieu
... natklubber?
...ผับ? (...pub?)
lieu
... hoteller?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lieu
... turistattraktioner?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lieu
... historiske steder?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lieu
... museer?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lieu

Se débrouiller - Directions

Drej til venstre.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Indiquer une direction
Drej til højre.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Indiquer une direction
Gå lige frem.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Indiquer une direction
Gå tilbage.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Indiquer une direction
Stop.
หยุด (yhood)
Indiquer une direction
Gå hen imod ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Indiquer une direction
Gå forbi ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Indiquer une direction
Kig efter ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Indiquer une direction
Ned af bakken
ลงเขา (long kao)
Indiquer une direction
Op ad bakke
ขึ้นเขา (kuen kao)
Indiquer une direction
vejkryds
สี่แยก (see yak)
Point de référence
trafiklys
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Point de référence
parkere
จอดรถ (jord-rod)
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Demander un bureau de vente de billets
Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Acheter un ticket pour une destination spécifique
... enkeltbillet...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
aller simple
... returbillet...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
ticket aller-retour
... første klasse/anden klasse billet ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket de première/seconde classe
... heldagsbillet ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
ticket valide toute une journée
... ugebillet ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
ticket valide pour toute une semaine
... månedsbillet ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ticket valide pour tout un mois
Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Réserver un siège en particulier
Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Demander le temps du trajet
Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Demander quand un certain train/bus part
Er dette sæde optaget?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Demander si le siège est libre
Dette er mit sæde.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

åben
เปิด (perd)
Établissement ouvert
lukket
ปิด (pid)
Établissement fermé
indgang
ทางเข้า (tang kao)
Pancarte désignant l'entrée
udgang
ทางออก (tang-ork)
Pancarte désignant la sortie
skub
ผลัก (pluk)
træk
ดึง (deung)
mænd
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilettes pour hommes
kvinder
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilettes pour femmes
optaget
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toilettes occupées / Hôtel complet
ledig
ว่าง (wang)
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

Kender du nummeret til en taxa?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
Jeg skal til __[sted]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Demander le prix de la course
Kan du venter her et øjeblik?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
Følg efter den bil!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

Hvor er biludlejningen?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Demander où louer une voiture
Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
... i en dag/en uge.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtenir la meilleure assurance possible
Jeg har ikke brug for forsikring.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ne pas se faire assurer du tout
Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
Hvor er den næste benzintank?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Demander où se trouve la station service la plus proche
Jeg vil gerne inkludere en anden fører.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Faire assurer un deuxième conducteur
Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Demander la limitation de vitesse locale
Tanken er ikke fuld.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
Motoren laver en underlig lyd.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
Bilen er skadet.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Signaler que le véhicule est abimé