Thaïlandais | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

Eltévedtem.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ne pas savoir où vous êtes
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Demander un lieu sur un plan
Hol találom/találok ____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Demander où se trouve une commodité en particulier
...mosdó?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
commodité
...bank/pénzváltó?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
commodité
...egy hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
commodité
...benzinkút?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
commodité
....a kórház?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
commodité
....egy gyógyszertár?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
commodité
...áruház?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
commodité
....szupermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
commodité
...buszmegálló?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
commodité
....metrómegálló?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
commodité
....turista információs központ?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
commodité
...ATM/pénzautomata?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
commodité
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Demander son chemin vers un lieu en particulier
...belváros?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lieu spécifique
....vonatpályaudvar?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lieu spécifique
....reptér?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lieu spécifique
....rendőrség?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lieu spécifique
..._[ország]_ követsége?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambassade d'un pays donné
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
...bár?
...บาร์? (...bar?)
lieu
...kávézó?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lieu
...étterem?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lieu
...szórakozóhely?
...ผับ? (...pub?)
lieu
...hotel?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lieu
...turista látványosság?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lieu
...történelmi látnivalók?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lieu
...múzeum?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lieu

Se débrouiller - Directions

Fordulj(on) balra.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Indiquer une direction
Fordulj(on) jobbra.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Indiquer une direction
Menj(en) egyenesen.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Indiquer une direction
Menj(en) vissza.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Indiquer une direction
Állj(on) meg.
หยุด (yhood)
Indiquer une direction
Menj(en) a _______ irányába.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Indiquer une direction
Menj(en) el a _____ mellett.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Indiquer une direction
Keresse a _______.
ระวัง___ (rawang____.)
Indiquer une direction
lejtő
ลงเขา (long kao)
Indiquer une direction
emelkedő
ขึ้นเขา (kuen kao)
Indiquer une direction
kereszteződés
สี่แยก (see yak)
Point de référence
közlekedési lámpa
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Point de référence
park
จอดรถ (jord-rod)
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Demander un bureau de vente de billets
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Acheter un ticket pour une destination spécifique
...vonlajegy / jegy...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
aller simple
...oda-vissza jegy....
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
ticket aller-retour
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket de première/seconde classe
...napi jegy...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
ticket valide toute une journée
...hetijegy...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
ticket valide pour toute une semaine
...havi bérlet...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ticket valide pour tout un mois
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Réserver un siège en particulier
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Demander le temps du trajet
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Demander quand un certain train/bus part
Foglalt ez a hely?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Demander si le siège est libre
Ez az én helyem.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

Nyitva
เปิด (perd)
Établissement ouvert
Zárva
ปิด (pid)
Établissement fermé
Bejárat
ทางเข้า (tang kao)
Pancarte désignant l'entrée
Kijárat
ทางออก (tang-ork)
Pancarte désignant la sortie
Tolni
ผลัก (pluk)
Húzni
ดึง (deung)
Férfi
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilettes pour hommes
Női
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilettes pour femmes
Foglalt
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toilettes occupées / Hôtel complet
Szabad
ว่าง (wang)
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
A __[hely]__ kell mennm.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Demander le prix de la course
Tudna várni itt egy percet?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
Kövesse azt a kocsit!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

Hol van egy autóbérlő?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Demander où louer une voiture
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
....egy napra / hétre
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtenir la meilleure assurance possible
Nem kérek biztosítást.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ne pas se faire assurer du tout
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
Hol van a legközelebbi benzinkút?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Demander où se trouve la station service la plus proche
Szeretnék egy második sofőrt is.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Faire assurer un deuxième conducteur
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Demander la limitation de vitesse locale
A tank nincs tele.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
A motor fura hangokat ad ki.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
Az autó tönkre van menve.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Signaler que le véhicule est abimé