Thaïlandais | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

Jag har gått vilse.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ne pas savoir où vous êtes
Kan du visa mig var det är på kartan?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Demander un lieu sur un plan
Var kan jag hitta___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Demander où se trouve une commodité en particulier
... en toalett?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
commodité
... en bank/ett växlingskontor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
commodité
... ett hotell?
...โรงแรม? (rong ram?)
commodité
... en bensinstation?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
commodité
... ett sjukhus?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
commodité
... ett apotek?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
commodité
... ett varuhus?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
commodité
... ett snabbköp?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
commodité
... busshållplatsen?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
commodité
... tunnelbanestationen?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
commodité
... en turistinformation?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
commodité
... en bankomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
commodité
Hur tar jag mig till___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Demander son chemin vers un lieu en particulier
... centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lieu spécifique
... tågstationen?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lieu spécifique
... flygplatsen?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lieu spécifique
... polisstationen?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lieu spécifique
... den [nationalitet] ambassaden?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambassade d'un pays donné
Kan du rekommendera några bra___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
... barer?
...บาร์? (...bar?)
lieu
... kaféer?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lieu
... restauranger?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lieu
... nattklubbar?
...ผับ? (...pub?)
lieu
... hotell?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lieu
... turistattraktioner?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lieu
... historiska platser?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lieu
... museum?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lieu

Se débrouiller - Directions

Sväng vänster.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Indiquer une direction
Sväng höger.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Indiquer une direction
Gå rakt fram.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Indiquer une direction
Gå tillbaka.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Indiquer une direction
Stanna.
หยุด (yhood)
Indiquer une direction
Gå mot ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Indiquer une direction
Gå förbi___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Indiquer une direction
Titta efter___.
ระวัง___ (rawang____.)
Indiquer une direction
nerförsbacke
ลงเขา (long kao)
Indiquer une direction
uppförsbacke
ขึ้นเขา (kuen kao)
Indiquer une direction
korsning
สี่แยก (see yak)
Point de référence
trafikljuset
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Point de référence
park
จอดรถ (jord-rod)
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

Var kan jag köpa en buss/tågbiljett?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Demander un bureau de vente de billets
Jag skulle vilja köpa en___ till [destination], tack.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Acheter un ticket pour une destination spécifique
... enkelbiljett ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
aller simple
... tur- och returbiljett ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
ticket aller-retour
... första klass/andra klassbiljett ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket de première/seconde classe
... dags/dygnsbiljett ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
ticket valide toute une journée
... veckobiljett ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
ticket valide pour toute une semaine
... ett månadskort ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ticket valide pour tout un mois
Hur mycket kostar en biljett till __ [destination] __?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
Jag skulle vilja reservera en plats (vid fönstret).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Réserver un siège en particulier
Stannar den här bussen/det här tåget i __[destination]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
Hur lång tid tar det att ta sig till __[destination]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Demander le temps du trajet
När går bussen/tåget mot __ [destination] __?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Demander quand un certain train/bus part
Är den här platsen ledig?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Demander si le siège est libre
Det där är min plats.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

öppet
เปิด (perd)
Établissement ouvert
stängt
ปิด (pid)
Établissement fermé
ingång
ทางเข้า (tang kao)
Pancarte désignant l'entrée
utgång
ทางออก (tang-ork)
Pancarte désignant la sortie
tryck
ผลัก (pluk)
drag
ดึง (deung)
herrar
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilettes pour hommes
damer
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilettes pour femmes
upptaget
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toilettes occupées / Hôtel complet
ledigt
ว่าง (wang)
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

Har du taxinumret?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
Ta mig till __ [destination] __, tack.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
Hur mycket kostar det att åka till __ [destination] __?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Demander le prix de la course
Kan du vänta här en stund?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
Följ den där bilen!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

Var hittar jag en hyrbilsfirma?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Demander où louer une voiture
Jag skulle vilja hyra en liten bil/stor bil/skåpbil.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
... för en dag/en vecka.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
Jag vill ha en fullständig försäkring.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtenir la meilleure assurance possible
Jag behöver ingen försäkring.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ne pas se faire assurer du tout
Ska jag återlämna bilen med tanken full?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
Var finns den närmsta bensinstationen?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Demander où se trouve la station service la plus proche
Jag skulle vilja inkludera en andra förare.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Faire assurer un deuxième conducteur
Vad är det för hastighetsbegränsning i städer/på motorvägen?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Demander la limitation de vitesse locale
Tanken är inte full.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
Motorn låter konstigt.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
Bilen är skadad.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Signaler que le véhicule est abimé