Thaïlandais | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

Ztratil(a) jsem se.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ne pas savoir où vous êtes
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Demander un lieu sur un plan
Kde můžu najít___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Demander où se trouve une commodité en particulier
... záchod?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
commodité
... banku/směnárnu?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
commodité
... hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
commodité
... čerpací stanici?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
commodité
... nemocnici?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
commodité
... lékárnu?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
commodité
... obchodní dům?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
commodité
... supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
commodité
... autobusovou zastávku?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
commodité
... zastávku metra?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
commodité
... turistické informace?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
commodité
... bankomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
commodité
Jak se dostanu ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Demander son chemin vers un lieu en particulier
... do centra?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lieu spécifique
... na vlakové nádraží?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lieu spécifique
... na letiště?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lieu spécifique
... na policejní stanici?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lieu spécifique
... na ambasádu [země]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambassade d'un pays donné
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
... bary?
...บาร์? (...bar?)
lieu
... kavárny?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lieu
... restaurace?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lieu
... noční kluby?
...ผับ? (...pub?)
lieu
... hotely?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lieu
... turistické atrakce?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lieu
... historické památky?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lieu
... muzea?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lieu

Se débrouiller - Directions

Zahni doleva.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Indiquer une direction
Zahni doprava.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Indiquer une direction
Jdi rovně.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Indiquer une direction
Jdi zpátky.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Indiquer une direction
Zastav.
หยุด (yhood)
Indiquer une direction
Jdi směrem ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Indiquer une direction
Jdi kolem ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Indiquer une direction
Vyhlížej ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Indiquer une direction
dolů z kopce
ลงเขา (long kao)
Indiquer une direction
nahoru do kopce
ขึ้นเขา (kuen kao)
Indiquer une direction
křižovatka
สี่แยก (see yak)
Point de référence
semafor
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Point de référence
park
จอดรถ (jord-rod)
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Demander un bureau de vente de billets
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Acheter un ticket pour une destination spécifique
... jednosměrnou jízdenku ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
aller simple
... zpáteční jízdenku ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
ticket aller-retour
... jízdenku do první/druhé třídy ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket de première/seconde classe
... jízdenku na den ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
ticket valide toute une journée
... jízdenku na týden ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
ticket valide pour toute une semaine
... měsíční jízdenku ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ticket valide pour tout un mois
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Réserver un siège en particulier
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Demander le temps du trajet
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Demander quand un certain train/bus part
Je toto místo volné?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Demander si le siège est libre
Tohle je moje místo.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

otevřeno
เปิด (perd)
Établissement ouvert
zavřeno
ปิด (pid)
Établissement fermé
vchod
ทางเข้า (tang kao)
Pancarte désignant l'entrée
východ
ทางออก (tang-ork)
Pancarte désignant la sortie
tam
ผลัก (pluk)
sem
ดึง (deung)
muži
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilettes pour hommes
ženy
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilettes pour femmes
obsazeno
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toilettes occupées / Hôtel complet
volno
ว่าง (wang)
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

Víte číslo na taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
Kolik to stojí do __[místo]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Demander le prix de la course
Můžete tady na mě chvilku počkat?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
Sledujte to auto!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

Kde je půjčovna aut?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Demander où louer une voiture
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
... na jeden den/jeden týden.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
Chci plné pojistné krytí.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtenir la meilleure assurance possible
Nepotřebuji pojištění.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ne pas se faire assurer du tout
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
Kde je nejbližší čerpací stanice?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Demander où se trouve la station service la plus proche
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Faire assurer un deuxième conducteur
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Demander la limitation de vitesse locale
Nádrž není plná.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
Motor dělá divné zvuky.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
Auto je poničené.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Signaler que le véhicule est abimé