Portugais | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Eu estou perdido (a).
Ne pas savoir où vous êtes
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Demander un lieu sur un plan
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Onde eu encontro ___?
Demander où se trouve une commodité en particulier
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... um banheiro?
commodité
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... um banco/uma casa de câmbio?
commodité
...โรงแรม? (rong ram?)
... um hotel?
commodité
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... um posto de gasolina?
commodité
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... um hospital?
commodité
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... uma farmácia?
commodité
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... uma loja de departamento?
commodité
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... um supermercado?
commodité
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... uma parada de ônibus?
commodité
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... uma estação de metrô?
commodité
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... um centro de informações turísticas?
commodité
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... um caixa eletrônico?
commodité
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Como eu faço para chegar ___?
Demander son chemin vers un lieu en particulier
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... ao centro da cidade?
lieu spécifique
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... a estação de trem?
lieu spécifique
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... ao aeroporto?
lieu spécifique
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... a delegacia de polícia?
lieu spécifique
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... a embaixada [país]?
ambassade d'un pays donné
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Você pode recomendar algum bom ___?
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
...บาร์? (...bar?)
... bares?
lieu
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafeterias?
lieu
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurantes?
lieu
...ผับ? (...pub?)
... boates?
lieu
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotéis?
lieu
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... atrações turísticas?
lieu
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... cidades históricas?
lieu
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museus?
lieu

Se débrouiller - Directions

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Vire à esquerda.
Indiquer une direction
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Vire à direita.
Indiquer une direction
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Siga em frente.
Indiquer une direction
เดินกลับไป (dern glub pai)
Volte.
Indiquer une direction
หยุด (yhood)
Pare.
Indiquer une direction
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Vá em direção à ___.
Indiquer une direction
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Passe o ___.
Indiquer une direction
ระวัง___ (rawang____.)
Procure por ___.
Indiquer une direction
ลงเขา (long kao)
para baixo
Indiquer une direction
ขึ้นเขา (kuen kao)
para cima
Indiquer une direction
สี่แยก (see yak)
intersecção
Point de référence
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semáforo
Point de référence
จอดรถ (jord-rod)
parque
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Demander un bureau de vente de billets
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Acheter un ticket pour une destination spécifique
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... bilhete único ...
aller simple
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... bilhete de ida e volta ...
ticket aller-retour
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
ticket de première/seconde classe
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... passe de um dia ...
ticket valide toute une journée
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... bilhete semanal ...
ticket valide pour toute une semaine
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... bilhete mensal ...
ticket valide pour tout un mois
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Réserver un siège en particulier
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Demander le temps du trajet
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Demander quand un certain train/bus part
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Este lugar está ocupado?
Demander si le siège est libre
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Este é o meu assento.
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

เปิด (perd)
aberto
Établissement ouvert
ปิด (pid)
fechado
Établissement fermé
ทางเข้า (tang kao)
entrada
Pancarte désignant l'entrée
ทางออก (tang-ork)
saída
Pancarte désignant la sortie
ผลัก (pluk)
empurrar
ดึง (deung)
puxar
ผู้ชาย (pu-chy)
homens
Toilettes pour hommes
ผู้หญิง (pu-ying)
mulheres
Toilettes pour femmes
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
ocupado
Toilettes occupées / Hôtel complet
ว่าง (wang)
livre
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Você conhece algum número de táxi?
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Eu preciso ir para _[local]_.
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Quanto custa para ir para _[local]_?
Demander le prix de la course
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Você pode esperar aqui por um momento?
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Siga aquele carro!
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Onde posso alugar um carro?
Demander où louer une voiture
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... por um dia/uma semana.
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Eu quero pacote de seguro completo.
Obtenir la meilleure assurance possible
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Eu não preciso de seguro.
Ne pas se faire assurer du tout
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Demander où se trouve la station service la plus proche
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Faire assurer un deuxième conducteur
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Demander la limitation de vitesse locale
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
O tanque não está cheio.
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
O motor está fazendo um barulho estranho.
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
O carro está danificado.
Signaler que le véhicule est abimé