Thaïlandais | Phrases - Voyage | Se débrouiller

Se débrouiller - Lieux

Kayboldum.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ne pas savoir où vous êtes
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Demander un lieu sur un plan
__ı nerede bulurum?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Demander où se trouve une commodité en particulier
... bir banyo?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
commodité
... bir banka/döviz bürosu?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
commodité
... bir otel?
...โรงแรม? (rong ram?)
commodité
... bir benzin istasyonu?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
commodité
... bir hastane?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
commodité
... bir eczane?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
commodité
... bir büyük mağaza?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
commodité
... bir süpermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
commodité
... otobüs durağı?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
commodité
... bir metro istasyonu?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
commodité
... bir turist bilgi ofisi?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
commodité
.. bir ATM/para çekme makinası?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
commodité
__ye nasıl varırım?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Demander son chemin vers un lieu en particulier
... eski kasaba merkezi?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lieu spécifique
... tren istasyonu?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lieu spécifique
... havaalanı?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lieu spécifique
... polis merkezi?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lieu spécifique
... [ülke]'nin konsolosluğu?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambassade d'un pays donné
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Demander des conseils sur un lieu spécifique.
... barlar?
...บาร์? (...bar?)
lieu
... kafeler?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lieu
... restoranlar?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lieu
... gece kulüpleri?
...ผับ? (...pub?)
lieu
... oteller?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lieu
... turistik atraksiyonlar?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lieu
... tarihi alanlar?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lieu
... müzeler?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lieu

Se débrouiller - Directions

Sola dön.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Indiquer une direction
Sağa dön.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Indiquer une direction
Düz git.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Indiquer une direction
Geri git.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Indiquer une direction
Dur.
หยุด (yhood)
Indiquer une direction
__'e doğru git.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Indiquer une direction
__'ı geç.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Indiquer une direction
__'i bekle.
ระวัง___ (rawang____.)
Indiquer une direction
yokuş aşağı
ลงเขา (long kao)
Indiquer une direction
yokuş yukarı
ขึ้นเขา (kuen kao)
Indiquer une direction
kavşak
สี่แยก (see yak)
Point de référence
trfik ışıkları
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Point de référence
park
จอดรถ (jord-rod)
Point de référence

Se débrouiller - Bus et train

Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Demander un bureau de vente de billets
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Acheter un ticket pour une destination spécifique
... tek bilet ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
aller simple
dönüş bileti
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
ticket aller-retour
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket de première/seconde classe
... günlük ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
ticket valide toute une journée
... haftalık ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
ticket valide pour toute une semaine
... aylık ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ticket valide pour tout un mois
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Demander le prix d'un ticket pour une certaine destination
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Réserver un siège en particulier
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Demander si le bus ou le train s'arrête à un endroit particulier
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Demander le temps du trajet
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Demander quand un certain train/bus part
Bu koltuk ayırtıldı mı?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Demander si le siège est libre
Bu benim koltuğum
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Indiquer que vous occupez ce siège ou l'avez réservé

Se débrouiller - Pancartes

açık
เปิด (perd)
Établissement ouvert
kapalı
ปิด (pid)
Établissement fermé
giriş
ทางเข้า (tang kao)
Pancarte désignant l'entrée
çıkış
ทางออก (tang-ork)
Pancarte désignant la sortie
itiniz
ผลัก (pluk)
çekiniz
ดึง (deung)
erkekler
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilettes pour hommes
kadınlar
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilettes pour femmes
dolu
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toilettes occupées / Hôtel complet
boş
ว่าง (wang)
Chambres d'hôtel disponibles / Toilettes libres

Se débrouiller - Taxi

Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Demander un numéro de téléphone pour un taxi
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire au chauffeur de taxi où vous emmener
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Demander le prix de la course
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Demander au chauffeur de taxi de vous attendre un instant
Şu arabayı takip et!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Si vous êtes un agent secret

Se débrouiller - Location de voiture

Araba nereden kiralanıyor?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Demander où louer une voiture
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Préciser quel type de voiture vous souhaitez louer
... bir gün/bir hafta için.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Préciser combien de temps vous souhaitez louer le véhicule
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtenir la meilleure assurance possible
Sigortaya ihtiyacım yok.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ne pas se faire assurer du tout
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Demander si le plein d'essence doit être fait avant de ramener la voiture
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Demander où se trouve la station service la plus proche
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Faire assurer un deuxième conducteur
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Demander la limitation de vitesse locale
Depo dolu değil.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Signaler que le réservoir n'est pas complètement rempli
Motordan garip bir ses geliyor.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Signaler que le moteur fait un bruit inhabituel
Araba hasarlı.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Signaler que le véhicule est abimé