Grec | Phrases - Voyage | Séduire

Séduire - Conversation

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Μπορώ να καθίσω; (Boró na kathíso?)
Demander à s'assoir avec une personne
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Μπορώ να σας κεράσω κάτι; (Boró na sas keráso káti?)
Offrir un verre à boire
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Έρχεσαι συχνά εδώ; (Érhese sihná edó?)
Conversation
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Λοιπόν, τι επαγγέλλεστε; (Lipón, ti epagéleste?)
Conversation
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Θες να χορέψεις; (Thes na horépsis?)
Inviter une personne à danser
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Θέλεις να βγούμε έξω λίγο; (Thélis na vgúme éxo lígo?)
Inviter une personne à sortir avec vous
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Θες να πας σε άλλο πάρτι; (Thes na pas se állo párti?)
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Φύγαμε! (Fígame!)
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Το σπίτι μου ή το δικό σου; (To spíti mu i to dikó su?)
Demander à une personne où vous passez la nuit
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Θες να παρακολουθήσουμε μια ταινία μαζί στο σπίτι μου; (Thes na parakoluthísume mya tenía mazí sto spíti mu?)
Inviter une personne à voir un film chez vous
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Έχεις σχέδια για απόψε; (Éhis schédia ya apópse?)
Demander à sortir ensemble indirectement
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Θες να πάμε για μεσημεριανό / δείπνο μαζί μου κάποια στιγμή; (Thes na páme ya mesimeryanó / dípno mazí mu kápya stigmí?)
Inviter une personne à partager un repas
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Θες να πας για καφέ; (Thes na pas ya kafé?)
Offrir de passer du temps ensemble afin de mieux se connaître
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Μπορώ να σε συνοδεύσω/οδηγήσω σπίτι σου; (Boró na se sinodéfso/odigíso spíti su?)
Montrer que vous ne voulez pas terminer la nuit tout de suite
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Θα ήθελες να ξαναβρεθούμε; (Tha ítheles na xanavrethoúme?)
Demander un autre rendez-vous
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Πέρασα καταπληκτικά μαζί σου! Καλό βράδυ! (Pérasa kataplihtiká mazí su! Kaló vrádi!)
Mettre un terme à la soirée poliment
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Θα ήθελες να περάσεις μέσα για καφέ; (Tha ítheles na perásis mésa ya kafé?)
Inviter une personne chez vous

Séduire - Complimenter

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Είσαι πανέμορφος/η! (Íse panémorfos/i!)
Complimenter quelqu'un sur son apparence
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Έχεις πλάκα! (Éhis pláka!)
Complimenter quelqu'un sur son humour
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Έχεις όμορφα μάτια! (Éhis ómorfa mátya!)
Complimenter quelqu'un sur ses yeux
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Είσαι καταπληκτικός/η χορευτής/τρια! (Íse kataplihtikós/i horeftís/tria!)
Complimenter quelqu'un sur ses qualités de danseur/danseuse
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Είσαι όμορφος/η σε αυτό το φόρεμα / πουκάμισο! (Íse ómorfos/i se aftó to fórema/pukámiso!)
Complimenter quelqu'un sur ses vêtements / sa silhouette
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Σκεφτόμουν για σένα όλη μέρα! (Skeftómun ya séna óli méra!)
Montrer que vous aimez beaucoup la personne
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Χαρά μου να μιλήσω μαζί σου! (Hará mu na milíso mazí su!)
Complimenter quelqu'un à la fin de la conversation

Séduire - Dire non

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Δεν ενδιαφέρομαι. (Den endiaférome.)
Refuser poliment
别烦我。(bié fán wǒ.)
Άφησε με ήσυχο/η. (Áfise me ísiho/i.)
Refuser de manière directe
滚!(gǔn!)
Ουστ από εδώ! (Ust apodó!)
Refuser grossièrement
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Μην μ 'αγγίζεις! (Min magkízis!)
Repousser des gestes trop avenants
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Πάρε τα χέρια σου από πάνω μου! (Páre ta hérya su apó páno mu!)
Refuser qu'une personne vous touche avec ses mains