Suédois | Phrases - Voyage | Séduire

Séduire - Conversation

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Får man slå sig ner/göra dig sällskap?
Demander à s'assoir avec une personne
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Kan jag bjuda dig på en drink?
Offrir un verre à boire
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Kommer du hit ofta?
Conversation
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Så, vad jobbar du med?
Conversation
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Har du lust att dansa?
Inviter une personne à danser
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Vad sägs om lite frisk luft?
Inviter une personne à sortir avec vous
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Ska vi dra till en annan fest?
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Kom, vi drar!
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Mitt ställe eller ditt?
Demander à une personne où vous passez la nuit
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Vill du se en film hemma hos mig?
Inviter une personne à voir un film chez vous
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Har du några planer för ikväll?
Demander à sortir ensemble indirectement
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Skulle du vilja äta lunch/middag med mig någon gång?
Inviter une personne à partager un repas
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Är du sugen på att ta en kaffe?
Offrir de passer du temps ensemble afin de mieux se connaître
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Får jag följa/köra dig hem?
Montrer que vous ne voulez pas terminer la nuit tout de suite
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Skulle du vilja ses igen?
Demander un autre rendez-vous
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Tack för en underbar kväll! Sov så gott!
Mettre un terme à la soirée poliment
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Vill du komma in på en kopp kaffe?
Inviter une personne chez vous

Séduire - Complimenter

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Du är grymt snygg!
Complimenter quelqu'un sur son apparence
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Du är rolig!
Complimenter quelqu'un sur son humour
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Du har vackra ögon!
Complimenter quelqu'un sur ses yeux
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Du dansar jättebra!
Complimenter quelqu'un sur ses qualités de danseur/danseuse
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Du ser ursnygg ut i den där klänningen/skjortan!
Complimenter quelqu'un sur ses vêtements / sa silhouette
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Jag har inte tänkt på något annat än dig hela dagen!
Montrer que vous aimez beaucoup la personne
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Det har varit väldigt trevligt att prata med dig!
Complimenter quelqu'un à la fin de la conversation

Séduire - Dire non

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Jag är inte intresserad.
Refuser poliment
别烦我。(bié fán wǒ.)
Lämna mig ifred.
Refuser de manière directe
滚!(gǔn!)
Dra dit pepparn växer!
Refuser grossièrement
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Rör mig inte!
Repousser des gestes trop avenants
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Ta bort dina händer från mig!
Refuser qu'une personne vous touche avec ses mains