Thaïlandais | Phrases - Voyage | Séduire

Séduire - Conversation

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
ขอนั่งด้วยได้ไหม? (Kor nung duay dai mai?)
Demander à s'assoir avec une personne
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
ฉันขอซื้อเครื่องดื่มให้คุณได้ไหม? (Chan kor sue krueng derm hai khun dai mai?)
Offrir un verre à boire
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
คุณมาที่นี่บ่อยหรือเปล่า? (Khun ma tee nee boi rue plao?)
Conversation
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
คุณทำอาชีพอะไร? (Khun tum ar cheep arai?)
Conversation
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
คุณอยากเต้นรำหรือเปล่า? (Khun yark ten rum rue plao?)
Inviter une personne à danser
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
คุณต้องการออกไปข้างนอกหรือเปล่า? (Khun tong karn ork pai kang nork rue plao?)
Inviter une personne à sortir avec vous
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
คุณต้องการไปอีกปาร์ตี้หนึ่งหรือเปล่า? (Khun tong karn pai eek party neung rue plao?)
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
ออกจากที่นี่กันเถอะ! (Ork jark tee nee gun ter!)
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
บ้านคุณหรือบ้านฉันดี? (Baan khun rue baan chan dee?)
Demander à une personne où vous passez la nuit
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
คุณอยากไปดูหนังที่บ้านฉันหรือเปล่า? (Khun yark pai doo nung tee baan chan rue plao?)
Inviter une personne à voir un film chez vous
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
คุณมีแผนจะไปไหนหรือเปล่า? (Khun mee plan ja pai nai rue plao?)
Demander à sortir ensemble indirectement
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
คุณต้องการกินข้าวกับฉันบ้างหรือเปล่า? (Khun tong karn kin kao kub chan bang rue plao?)
Inviter une personne à partager un repas
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
คุณอยากกินกาแฟซักแก้วไหม? (Khun yark kin ka fae suk kaew mai?)
Offrir de passer du temps ensemble afin de mieux se connaître
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
ฉันไปส่งคุณที่บ้านได้ไหม? (Chan pai song khun tee barn dai mai?)
Montrer que vous ne voulez pas terminer la nuit tout de suite
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
คุณอยากจะมาเจอกันอีกหรือเปล่า? (Khun yark ja ma jer gun eak rue plao?)
Demander un autre rendez-vous
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
ขอบคุณมากสำหรับค่ำคืนนี้! ขอให้คุณมีความสุข! (Khob khun mak sum rub kuen nee, kor hai mee kwam suk!)
Mettre un terme à la soirée poliment
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
คุณอยากมากินกาแฟข้างในบ้านฉันหรือเปล่า? (Khun yark me kin ka fae kang nai baan chan rue plao?)
Inviter une personne chez vous

Séduire - Complimenter

你美极了!(nǐ měi jíle!)
คุณสวยมากเลย! (Khun suay mak loey!)
Complimenter quelqu'un sur son apparence
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
คุณตลกจัง! (Khun talok jung!)
Complimenter quelqu'un sur son humour
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
คุณมีดวงตาสวยมากเลย! (Khun me duang ta suay mak loey!)
Complimenter quelqu'un sur ses yeux
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
คุณเต้นเก่งมากเลย! (Khun ten geng mak loey!)
Complimenter quelqu'un sur ses qualités de danseur/danseuse
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
คุณดูสวยมากเลยในชุดนั้น! (Khun doo suay mak loey nai shood nun!)
Complimenter quelqu'un sur ses vêtements / sa silhouette
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
ฉันนึกถึงคุณทั้งวันเลย! (Chan nuek tueng khun tung wun loey!)
Montrer que vous aimez beaucoup la personne
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
คุยกับคุณแล้วสนุกจังเลย! (Kui hub khun laew sanook jung loey!)
Complimenter quelqu'un à la fin de la conversation

Séduire - Dire non

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
ฉันไม่สนใจ (Chan mai son jai.)
Refuser poliment
别烦我。(bié fán wǒ.)
ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะ (Ploi hai chan yu kon daew ter!)
Refuser de manière directe
滚!(gǔn!)
ไปไกลๆ! (Pai klai klai)
Refuser grossièrement
别碰我!(bié pèng wǒ!)
อย่ามาจับฉัน! (Yar ma jub chan!)
Repousser des gestes trop avenants
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
เอามือออกไปจากฉัน! (Aow mue ork pai chak chan!)
Refuser qu'une personne vous touche avec ses mains