Thaïlandais | Phrases - Voyage | Sortir Manger

Sortir Manger - À l'entrée

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Faire une réservation
A table for _[number of people]_, please.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Demander une table
Do you accept credit cards?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Demander à payer par carte de crédit
Do you offer vegetarian food?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Demander si un menu végétarien est disponible
Do you offer kosher food?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Demander si un menu casher est disponible
Do you offer halal food?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Demander si un menu halal est disponible
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Vous souhaitez regarder le sport à la télévision durant ou après le repas

Sortir Manger - Commander à manger

May I see the menu, please?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Demander la carte
Excuse me. We would like to order, please.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Dire au serveur / à la serveuse que vous voulez commander
What can you recommend on the menu?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Demander conseil au serveur / à la serveuse
Is there a house specialty?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Demander si le restaurant a une spécialité
Is there a local specialty?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Demander si le restaurant sert une spécialité de la région
I am allergic to ____. Does this contain ____?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Dire que vous êtes allergique à certains produits
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Se renseigner sur le contenu des plats en matière de sucre et glucides
I don't eat ____. Is there ___ in this?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Avertir le serveur / la serveuse que vous ne mangez pas certains aliments
I would like to order _[dish]_, please.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Commander un plat en particulier
We would like to order appetizers, please.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Commander des entrées
salad
สลัด (salad)
plat
soup
ซุป (soup)
plat
meat
เนื้อ (nuer)
nourriture
pork
หมู (mhoo)
type de viande
beef
เนื้อวัว (nuer wua)
type de viande
chicken
ไก่ (kai)
type de viande
I would like my meat rare/medium/well done.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Dire au serveur / à la serveuse comment vous souhaitez votre viande
seafood
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
nourriture
fish
ปลา (pla)
nourriture
pasta
พาสต้า (pasta)
plat
salt
เกลือ (kluer)
pepper
พริกไทย (prik tai)
mustard
มัสตาร์ด (mustard)
ketchup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
bread
ขนมปัง (ka nom pung)
butter
เนย (noey)
I would like a refill, please!
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Commander la même chose
Thank you, that's enough.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Demander au serveur / à la serveuse de ne pas resservir
We would like to order some dessert, please.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Demander à commander le dessert
I would like to have ___, please.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Commander le dessert
ice cream
ไอศกรีม (I-tim)
dessert
cake
ขนมเค้ก (cake)
dessert
chocolate
ช็อกโกแลต (chocolate)
dessert
cookies
คุ้กกี้ (cookie)
dessert
Enjoy your meal!
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Souhaiter un bon appétit

Sortir Manger - Commander les boissons

I would like to have _[beverage]_, please.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
Commander une boisson
a sparkling water
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
boisson
a still water
น้ำเปล่า (nam plao)
boisson
a beer
เบียร์ (beer)
boisson
a bottle of wine
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
boisson
a coffee
กาแฟ (ka-fae)
boisson
a tea
น้ำชา (nam cha)
boisson
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Demander si la boisson contient de l'alcool

Sortir Manger - Payer

We would like to pay, please.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Dire que vous voulez payer
We would like to pay separately.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Demander au serveur / à la serveuse de partager l'addition parmi les convives
I will pay for everything.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Indiquer au serveur / à la serveuse que vous payez pour tout le monde
I am treating you to lunch/dinner.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Offrir un repas à l'autre personne
Keep the change.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Dire au serveur / à la serveuse de garder la monnaie en guise de pourboire.
The food was delicious!
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Vanter les mérites du repas
Give my compliments to the chef!
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Complimenter le chef

Sortir Manger - Réclamations

My food is cold.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Signaler que le plat est froid
This is not properly cooked.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
Signaler que le plat n'est pas assez cuit
This is overcooked.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
Signaler que le plat est trop cuit
I did not order this, I ordered ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Signaler que le plat n'est pas celui commandé
This wine has corked.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Signaler que le vin est bouchonné
We ordered more than thirty minutes ago.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Se plaindre du temps de service
This drink is not cold.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Se plaindre de la température de la boisson
My drink tastes strange.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Signaler le goût étrange de votre boisson
I ordered my drink without ice.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Signaler la présence de glaçons dans votre boisson
There's one dish missing.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Signaler que tous les plats n'ont pas été apportés
This is not clean.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Signaler que l'assiette/les couverts/le verre est sale

Sortir Manger - Allergies

Is/are there___in this?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Demander si un plat en particulier contient un ingrédient auquel vous êtes allergique
Could you please prepare the dish without ____?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Demander si le plat peut être cuisiné sans les ingrédients auxquels vous êtes allergique
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Avertir de vos allergies et indiquer où se trouve l'antidote en cas d'urgence
nuts/peanuts
ถั่ว (tua)
Allergie alimentaire
sesame seeds/sunflower seeds
เมล็ดงา (ma-led nga)
Allergie alimentaire
egg
ไข่ไก่ (kai-gai)
Allergie alimentaire
seafood/fish/shellfish/shrimps
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Allergie alimentaire
flour/wheat
แป้ง (pang)
Allergie alimentaire
milk/lactose/dairy
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Allergie alimentaire
gluten
กลูเตน (gluten)
Allergie alimentaire
soy
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Allergie alimentaire
leguminous plants/beans/peas/corn
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Allergie alimentaire
mushrooms
เห็ด (hed)
Allergie alimentaire
fruit/kiwi/coconut
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Allergie alimentaire
chives/onions/garlic
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Allergie alimentaire
alcohol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Allergie alimentaire