Grec | Phrases - Voyage | Sortir Manger

Sortir Manger - À l'entrée

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.)
Faire une réservation
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_, παρακαλώ. (Éna trapézi ya _[arithmós atómon]_, parakaló.)
Demander une table
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα; (Boró na pliróso me pistotikí kárta?)
Demander à payer par carte de crédit
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Προσφέρετε φαγητό για χορτοφάγους; (Prosférete fagitó ya hortofágus?)
Demander si un menu végétarien est disponible
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Προσφέρετε φαγητό κόσερ; (Prosférete fagitó kóser?)
Demander si un menu casher est disponible
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Προσφέρετε φαγητό χαλάλ; (Prosférete fagitó xalál?)
Demander si un menu halal est disponible
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Δείχνετε σπορτ; Θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ____. (Díhnete sport? Tha thélame na parakoluthísume to pehnídi ____.)
Vous souhaitez regarder le sport à la télévision durant ou après le repas

Sortir Manger - Commander à manger

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Μπορώ να δω το μενού, παρακαλώ; (Boró na do to menú parakaló?)
Demander la carte
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Με συγχωρείτε. Θα θέλαμε να παραγγείλουμε, παρακαλώ. (Me sighoríte. Tha thélame na paragkílume, parakaló.)
Dire au serveur / à la serveuse que vous voulez commander
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Τι προτείνετε από το μενού; (Ti protínete apó to menú?)
Demander conseil au serveur / à la serveuse
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Τι είναι η σπεσιαλιτέ του εστιατορίου; (Ti íne i spesialité tu estiatoríu?)
Demander si le restaurant a une spécialité
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Προσφέρετε κάποια τοπική σπεσιαλιτέ; (Prosférete kápya topikí spesialité?)
Demander si le restaurant sert une spécialité de la région
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Έχω αλεργία στο ____. Περιέχει ____; (Ého alergía sto ____. Periéhi ____?)
Dire que vous êtes allergique à certains produits
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Έχω διαβήτη. Περιέχει ζάχαρη ή υδρογονάνθρακες; (Ého diavíti. Periéhi záhari í idrogonánthrakes?)
Se renseigner sur le contenu des plats en matière de sucre et glucides
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Δεν τρώω ___. Υπάρχει ___ σε αυτό το πιάτο; (Den tróo ___. Ypárhi ___ se aftó to pyáto?)
Avertir le serveur / la serveuse que vous ne mangez pas certains aliments
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Θα ήθελα να παραγγείλω _[πιάτο]_, παρακαλώ. (Tha íthela na paraggílo _[pyáto]_, parakaló.)
Commander un plat en particulier
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Θα θέλαμε να παραγγείλουμε ορεκτικά, παρακαλώ. (Tha thélame na paraggílume orektiká, parakaló.)
Commander des entrées
沙拉(shālā)
σαλάτα (saláta)
plat
汤(tāng)
σούπα (súpa)
plat
肉(ròu)
κρέας (kréas)
nourriture
猪肉(zhūròu)
χοιρινό (hirinó)
type de viande
牛肉(niúròu)
βοδινό (vodinó)
type de viande
鸡肉(jīròu)
κοτόπουλο (kotópulo)
type de viande
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Θα ήθελα το κρέας μου κόκκινο/αιμάσσον/καλοψημένο; (Tha íthela to kréas mu kókkino/emassón/kalopsiméno?)
Dire au serveur / à la serveuse comment vous souhaitez votre viande
海鲜(hǎixiān)
θαλασσινά (thalassiná)
nourriture
鱼(yú)
ψάρι (psári)
nourriture
意大利面(yìdàlì miàn)
μακαρόνια (makarónya)
plat
盐(yán)
αλάτι (aláti)
胡椒(hújiāo)
πιπέρι (pipéri)
芥末(jièmò)
μουστάρδα (mustárda)
番茄酱(fānqié jiàng)
κέτσαπ (kétsap)
面包(miànbāo)
ψωμί (psomí)
黄油(huángyóu)
βούτυρο (vútiro)
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Θα ήθελα ένα ακόμη, παρακαλώ! (Tha íthela éna akómi, parakaló!)
Commander la même chose
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Σας ευχαριστώ, αυτό είναι αρκετό. (Sas efharistó. aftó íne arketó.)
Demander au serveur / à la serveuse de ne pas resservir
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Θα θέλαμε να παραγγείλουμε επιδόρπιο, παρακαλώ. (Tha thélame na paragkílume epidórpio, parakaló.)
Demander à commander le dessert
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Θα ήθελα ___, παρακαλώ. (Tha íthela ___, parakaló.)
Commander le dessert
冰淇淋(bīngqílín)
παγωτό (pagotó)
dessert
蛋糕(dàngāo)
κέικ (kéik)
dessert
巧克力(qiǎokèlì)
σοκολάτα (sokoláta)
dessert
饼干(bǐnggān)
μπισκότα (biskóta)
dessert
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Καλή όρεξη (Kalí órexi!)
Souhaiter un bon appétit

Sortir Manger - Commander les boissons

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Θα ήθελα ένα/μια _[ποτό]_, παρακαλώ. (Tha íthela éna/mya _[potó]_, parakaló.)
Commander une boisson
带气的水(dài qì de shuǐ)
μεταλλικό νερό (metallikó neró)
boisson
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
νερό (neró)
boisson
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
μια μπίρα (mya bíra)
boisson
一瓶酒(yī píng jiǔ)
ένα μπουκάλι κρασί (éna bukáli krasí)
boisson
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
ένα καφέ (éna kafé)
boisson
一杯茶(yībēi chá)
ένα τσάι (éna tsái)
boisson
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Δεν πίνω αλκοόλ. Έχει αλκοόλ αυτό το ποτό; (Den píno alkoól. Éhi alkoól aftó to potó?)
Demander si la boisson contient de l'alcool

Sortir Manger - Payer

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Θα θέλαμε να πληρώσουμε, παρακαλώ. (Tha thélame na plirósume parakaló.)
Dire que vous voulez payer
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Θα θέλαμε να πληρώσουμε ξεχωριστά. (Tha thélame na plirósume xehoristá.)
Demander au serveur / à la serveuse de partager l'addition parmi les convives
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Θα πληρώσω για όλους. (Tha pliróso ya ólus)
Indiquer au serveur / à la serveuse que vous payez pour tout le monde
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Σε προσκαλώ για γεύμα/δείπνο. (Se proskaló ya gévma/dípno.)
Offrir un repas à l'autre personne
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Κρατήστε τα ρέστα. (Kratíste ta résta.)
Dire au serveur / à la serveuse de garder la monnaie en guise de pourboire.
太美味了!(tài měiwèile!)
Το φαγητό ήταν νόστιμο! (To fagitó ítan nóstimo!)
Vanter les mérites du repas
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Δώστε συγχαρητήρια στον σεφ! (Dóste sigharitírya ston sef!)
Complimenter le chef

Sortir Manger - Réclamations

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Το φαγητό μου είναι κρύο. (To fagitó mu íne krío.)
Signaler que le plat est froid
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Αυτό δεν είναι μαγειρεμένο σωστά. (Aftó den íne magireméno sostá.)
Signaler que le plat n'est pas assez cuit
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Αυτό είναι παραμαγειρεμένο. (Aftó íne paramayireméno.)
Signaler que le plat est trop cuit
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Δεν το παράγγειλα αυτό, εγώ παράγγειλα____. (Den to parágkila aftó, egó parágkila___.)
Signaler que le plat n'est pas celui commandé
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Αυτό το κρασί είναι χαλασμένο. (Aftó to krasí íne halasméno.)
Signaler que le vin est bouchonné
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Παραγγείλαμε έχει και μισή ώρα. (Paragkílame éhi ke misí óra.)
Se plaindre du temps de service
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Αυτό το ποτό δεν είναι κρύο. (Aftó to potó den íne krío.)
Se plaindre de la température de la boisson
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Το ποτό μου έχει παράξενη γεύση. (To potó mu éhi paráxeni géfsi.)
Signaler le goût étrange de votre boisson
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Παράγγειλα το ποτό μου χωρίς πάγο. (Parágkila to potó mu horís págo.)
Signaler la présence de glaçons dans votre boisson
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Λείπει ένα πιάτο. (Lípi éna pyáto.)
Signaler que tous les plats n'ont pas été apportés
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Αυτό δεν είναι καθαρό. (Aftó den íne katharó)
Signaler que l'assiette/les couverts/le verre est sale

Sortir Manger - Allergies

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Έχει___; (Éhi___?)
Demander si un plat en particulier contient un ingrédient auquel vous êtes allergique
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Μπορείτε να ετοιμάσετε το πιάτο χωρίς ____; (Boríte na etimásete to pyáto horís ____?)
Demander si le plat peut être cuisiné sans les ingrédients auxquels vous êtes allergique
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Έχω αλλεργίες. Αν υπάρξει αντίδραση, παρακαλώ βρείτε τα φάρμακα μου στην τσάντα/τσέπη μου! (Ého alergíes. An ipárxi antídrasi, parakaló vríte ta fármaka mu stin tsánta/tsépi mu!)
Avertir de vos allergies et indiquer où se trouve l'antidote en cas d'urgence
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ξηροί καρποί/φιστίκια (xirí karpí/fistíkya)
Allergie alimentaire
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
σησάμι/πασατέμπο (sisámi/pasatémpo)
Allergie alimentaire
鸡蛋(jīdàn)
αυγό (afgó)
Allergie alimentaire
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
θαλασσινά/ψάρια/οστρακοειδή/γαρίδες (thalassiná/psárya/ostrakoidí/garídes)
Allergie alimentaire
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
αλεύρι/σιτάρι (alévri/sitári)
Allergie alimentaire
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
γάλα/λακτόζη/γαλακτοκομικά (gála/laktózi/galaktokomiká)
Allergie alimentaire
面筋(miànjīn)
γλουτένη (gluténi)
Allergie alimentaire
豆类(dòu lèi)
σόγια (sóya)
Allergie alimentaire
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
ψυχανθή/φασόλια/αρακάς/καλαμπόκι (psihánthi/fasólya/arakás/kalampóki)
Allergie alimentaire
蘑菇(mógū)
μανιτάρια (manitária)
Allergie alimentaire
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
φρούτο/ακτινίδιο/καρύδα (frúto/aktinídio/karída)
Allergie alimentaire
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
σχοινόπρασο/κρεμμύδια/σκόρδο (schinópraso/kremídya/skórdo)
Allergie alimentaire
酒精(jiǔjīng)
αλκοόλ (alkoól)
Allergie alimentaire