Thaïlandais | Phrases - Voyage | Sortir Manger

Sortir Manger - À l'entrée

Me gustaría reservar una mesa para _[número de personas]_ a las _[hora]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Faire une réservation
Una mesa para _[número de personas]_, por favor.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Demander une table
¿Aceptan tarjetas de crédito?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Demander à payer par carte de crédit
¿Tienen comida vegetariana?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Demander si un menu végétarien est disponible
¿Tienen platillos kosher?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Demander si un menu casher est disponible
¿Tienen alimentos halal?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Demander si un menu halal est disponible
¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el partido _______.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Vous souhaitez regarder le sport à la télévision durant ou après le repas

Sortir Manger - Commander à manger

¿Puedo ver el menú?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Demander la carte
Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Dire au serveur / à la serveuse que vous voulez commander
¿Qué nos puede recomendar?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Demander conseil au serveur / à la serveuse
¿Cuál es la especialidad de la casa?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Demander si le restaurant a une spécialité
¿Tienen alguna especialidad local?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Demander si le restaurant sert une spécialité de la région
Soy alérgico/a a _______. ¿Éste platillo contiene _________?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Dire que vous êtes allergique à certains produits
Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o carbohidratos?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Se renseigner sur le contenu des plats en matière de sucre et glucides
No como________. ¿Este platillo contiene algo de __________?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Avertir le serveur / la serveuse que vous ne mangez pas certains aliments
Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Commander un plat en particulier
Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Commander des entrées
ensalada
สลัด (salad)
plat
sopa
ซุป (soup)
plat
carne
เนื้อ (nuer)
nourriture
carne de cerdo
หมู (mhoo)
type de viande
carne de res
เนื้อวัว (nuer wua)
type de viande
pollo
ไก่ (kai)
type de viande
Quisiera mi carne casi cruda/término medio/bien cocida
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Dire au serveur / à la serveuse comment vous souhaitez votre viande
mariscos
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
nourriture
pescado
ปลา (pla)
nourriture
pasta
พาสต้า (pasta)
plat
sal
เกลือ (kluer)
pimienta
พริกไทย (prik tai)
mostaza
มัสตาร์ด (mustard)
catsup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
pan
ขนมปัง (ka nom pung)
mantequilla
เนย (noey)
¡Quisiera una más por favor!
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Commander la même chose
Es suficiente, gracias.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Demander au serveur / à la serveuse de ne pas resservir
Nos gustaría ordenar un postre.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Demander à commander le dessert
Quisiera un/una ___, por favor.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Commander le dessert
helado
ไอศกรีม (I-tim)
dessert
pastel/torta
ขนมเค้ก (cake)
dessert
chocolate
ช็อกโกแลต (chocolate)
dessert
galletas
คุ้กกี้ (cookie)
dessert
¡Provecho!
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Souhaiter un bon appétit

Sortir Manger - Commander les boissons

Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
Commander une boisson
agua mineral
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
boisson
agua simple
น้ำเปล่า (nam plao)
boisson
una cerveza
เบียร์ (beer)
boisson
una botella de vino
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
boisson
un café
กาแฟ (ka-fae)
boisson
un té
น้ำชา (nam cha)
boisson
No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Demander si la boisson contient de l'alcool

Sortir Manger - Payer

Nos gustaría pagar la cuenta.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Dire que vous voulez payer
Nos gustaría dividir la cuenta.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Demander au serveur / à la serveuse de partager l'addition parmi les convives
Yo pago todo.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Indiquer au serveur / à la serveuse que vous payez pour tout le monde
Te invito a comer/cenar.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Offrir un repas à l'autre personne
Quédese con el cambio.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Dire au serveur / à la serveuse de garder la monnaie en guise de pourboire.
¡La comida estuvo deliciosa!
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Vanter les mérites du repas
¡Mis felicitaciones al chef!
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Complimenter le chef

Sortir Manger - Réclamations

Mi comida está fría.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Signaler que le plat est froid
Esto no está bien cocido.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
Signaler que le plat n'est pas assez cuit
Esto está demasiado cocido/a.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
Signaler que le plat est trop cuit
Yo no ordené esto, yo pedí____.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Signaler que le plat n'est pas celui commandé
Éste vino ya ha sido descorchado.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Signaler que le vin est bouchonné
Ordenamos hace más de media hora.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Se plaindre du temps de service
La bebida no está fría.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Se plaindre de la température de la boisson
Mi bebida sabe raro.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Signaler le goût étrange de votre boisson
Ordené mi bebida sin hielo.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Signaler la présence de glaçons dans votre boisson
Hace falta un platillo.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Signaler que tous les plats n'ont pas été apportés
Ésto no está limpio.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Signaler que l'assiette/les couverts/le verre est sale

Sortir Manger - Allergies

¿Èste platillo contiene________?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Demander si un plat en particulier contient un ingrédient auquel vous êtes allergique
¿Podrían preparar el platillo sin _____?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Demander si le plat peut être cuisiné sans les ingrédients auxquels vous êtes allergique
Soy alérgico. Si tengo alguna reacción, mis medicinas se encuentran en mi bolsa/bolsillo.
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Avertir de vos allergies et indiquer où se trouve l'antidote en cas d'urgence
nueces/cacahuates
ถั่ว (tua)
Allergie alimentaire
semillas de girasol/ajonjolí
เมล็ดงา (ma-led nga)
Allergie alimentaire
huevo
ไข่ไก่ (kai-gai)
Allergie alimentaire
mariscos/pescado/camarones
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Allergie alimentaire
harina/trigo
แป้ง (pang)
Allergie alimentaire
leche/lácteos
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Allergie alimentaire
gluten
กลูเตน (gluten)
Allergie alimentaire
soya
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Allergie alimentaire
leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Allergie alimentaire
hongos
เห็ด (hed)
Allergie alimentaire
fruta/kiwi/coco
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Allergie alimentaire
cebollín/cebollas/ajo
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Allergie alimentaire
alcohol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Allergie alimentaire