Japonais | Phrases - Voyage | Sortir Manger

Sortir Manger - À l'entrée

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
_[人数]_ 用のテーブルを_[時間]_から予約したいです。
Faire une réservation
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
_[人数]_ 用のテーブルをお願いします。
Demander une table
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
クレジットカードは使えますか?
Demander à payer par carte de crédit
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
ベジタリアンの食事はありますか?
Demander si un menu végétarien est disponible
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
コーシャの食事はありますか?
Demander si un menu casher est disponible
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
ハラールの食事はありますか?
Demander si un menu halal est disponible
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
スポーツをテレビで見れますか?___のゲームを見たいです。
Vous souhaitez regarder le sport à la télévision durant ou après le repas

Sortir Manger - Commander à manger

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
メニューを見てもいいですか?
Demander la carte
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
すみません。オーダーしてもいいですか。
Dire au serveur / à la serveuse que vous voulez commander
Kion vi rekomendas sur la menuo?
メニューでおすすめのものは何ですか?
Demander conseil au serveur / à la serveuse
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
自家製料理はありますか。
Demander si le restaurant a une spécialité
Ĉu estas loka fako?
郷土料理はありますか?
Demander si le restaurant sert une spécialité de la région
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
____のアレルギーです。これには____が含まれていますか?
Dire que vous êtes allergique à certains produits
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
私は糖尿病です。これには糖分または炭水化物が含まれていますか?
Se renseigner sur le contenu des plats en matière de sucre et glucides
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
____を食べれません。これには____が含まれていますか?
Avertir le serveur / la serveuse que vous ne mangez pas certains aliments
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
_[料理]_をください。
Commander un plat en particulier
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
前菜をオーダーしたいです。
Commander des entrées
salaton
サラダ
plat
supon
スープ
plat
karnon
nourriture
porkaĵon
豚肉
type de viande
bovaĵon
牛肉
type de viande
kokidon
鶏肉
type de viande
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
私の肉はレア/ミディアム/ウェルダンに焼いてください
Dire au serveur / à la serveuse comment vous souhaitez votre viande
marmanĝaĵon
海産食品
nourriture
fiŝon
nourriture
pastaĵon
パスタ
plat
salon
pipron
こしょう
mustardon
マスタード
keĉupon
ケチャップ
panon
パン
buteron
バター
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
おかわりお願いします!
Commander la même chose
Dankon, tio sufiĉas.
ありがとうございます、これで十分です
Demander au serveur / à la serveuse de ne pas resservir
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
デザートを注文したいです
Demander à commander le dessert
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
___を頂きたいと思います
Commander le dessert
gelaton
アイスクリーム
dessert
kukon
ケーキ
dessert
ĉokoladon
チョコレート
dessert
keksojn
クッキー
dessert
Ĝuu vian manĝon!
食事お楽しみください!
Souhaiter un bon appétit

Sortir Manger - Commander les boissons

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
_[飲み物]_をください
Commander une boisson
karbonatan akvon
スパークリングウォーター
boisson
akvon sen gaso
静水
boisson
bieron
ビール
boisson
botelon da vino
ワインボトル
boisson
kafon
コーヒー
boisson
teon
お茶
boisson
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
私はアルコールをのみません。これにはアルコールが入っていますか?
Demander si la boisson contient de l'alcool

Sortir Manger - Payer

Ni volus pagi, bonvolu.
支払いを済ませたいです
Dire que vous voulez payer
Ni ŝatus pagi aparte.
別々に支払いたいです
Demander au serveur / à la serveuse de partager l'addition parmi les convives
Mi pagos ĉion.
私がまとめて支払います
Indiquer au serveur / à la serveuse que vous payez pour tout le monde
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
ランチ/ディナーは私のおごりです
Offrir un repas à l'autre personne
Konservu la moneton.
おつりはいりません
Dire au serveur / à la serveuse de garder la monnaie en guise de pourboire.
La manĝaĵo estis bongusta!
とてもおいしい料理でした!
Vanter les mérites du repas
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
シェフに称賛の言葉を贈ってください!
Complimenter le chef

Sortir Manger - Réclamations

Mia manĝo estas malvarma.
料理が冷めている
Signaler que le plat est froid
Tiu ne estas konvene kuirita.
この料理はしっかり調理されていない
Signaler que le plat n'est pas assez cuit
Tiu estas tro kuirita.
これは焦げている
Signaler que le plat est trop cuit
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
私はこれをオーダーしていません。___をオーダーしました
Signaler que le plat n'est pas celui commandé
Tiu vino estas korkita.
ワインはすでに悪くなっている
Signaler que le vin est bouchonné
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
もうすでに30分以上前にオーダーしました
Se plaindre du temps de service
Tiu trinkaĵo estas varma.
この飲み物は冷たくありません
Se plaindre de la température de la boisson
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
この飲み物は変な味がする
Signaler le goût étrange de votre boisson
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
氷なしの飲み物をオーダーしました。
Signaler la présence de glaçons dans votre boisson
Unu pladon mankas.
料理が一つまだ来ていない
Signaler que tous les plats n'ont pas été apportés
Tiu ne estas pura.
これは清潔ではない
Signaler que l'assiette/les couverts/le verre est sale

Sortir Manger - Allergies

Ĉu estas ___ en ĉi?
これに___は入っていますか?
Demander si un plat en particulier contient un ingrédient auquel vous êtes allergique
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
この料理を____なしで作っていただけますか?
Demander si le plat peut être cuisiné sans les ingrédients auxquels vous êtes allergique
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
私はアレルギーを持っています。もし反応したときは、私のバッグ/ポケットから薬を探してください。
Avertir de vos allergies et indiquer où se trouve l'antidote en cas d'urgence
nuksoj/arakidoj
ナッツ/ピーナッツ
Allergie alimentaire
sezamosemoj/sunfloro
ごま/ヒマワリの種
Allergie alimentaire
ovo
Allergie alimentaire
mariskoj/fiŝo/salikokoj
海鮮/魚/貝/えび
Allergie alimentaire
faruno/greno
小麦粉/小麦
Allergie alimentaire
lakto/laktozo/laktejo
牛乳/乳糖/乳製品
Allergie alimentaire
gluteno
グルテン
Allergie alimentaire
sojo
大豆
Allergie alimentaire
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
豆科植物/豆/さや/トウモロコシ
Allergie alimentaire
fungoj
きのこ
Allergie alimentaire
fruktoj/kivo/kokoso
フルーツ/キウィ/ココナッツ
Allergie alimentaire
cebolletaoj/cepoj/ajlo
チャイブ/玉ねぎ/ニンニク
Allergie alimentaire
alkoholo
アルコール
Allergie alimentaire