Thaïlandais | Phrases - Voyage | Sortir Manger

Sortir Manger - À l'entrée

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Faire une réservation
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Demander une table
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Demander à payer par carte de crédit
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Demander si un menu végétarien est disponible
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Demander si un menu casher est disponible
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Demander si un menu halal est disponible
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Vous souhaitez regarder le sport à la télévision durant ou après le repas

Sortir Manger - Commander à manger

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Demander la carte
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Dire au serveur / à la serveuse que vous voulez commander
Kion vi rekomendas sur la menuo?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Demander conseil au serveur / à la serveuse
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Demander si le restaurant a une spécialité
Ĉu estas loka fako?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Demander si le restaurant sert une spécialité de la région
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Dire que vous êtes allergique à certains produits
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Se renseigner sur le contenu des plats en matière de sucre et glucides
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Avertir le serveur / la serveuse que vous ne mangez pas certains aliments
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Commander un plat en particulier
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Commander des entrées
salaton
สลัด (salad)
plat
supon
ซุป (soup)
plat
karnon
เนื้อ (nuer)
nourriture
porkaĵon
หมู (mhoo)
type de viande
bovaĵon
เนื้อวัว (nuer wua)
type de viande
kokidon
ไก่ (kai)
type de viande
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Dire au serveur / à la serveuse comment vous souhaitez votre viande
marmanĝaĵon
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
nourriture
fiŝon
ปลา (pla)
nourriture
pastaĵon
พาสต้า (pasta)
plat
salon
เกลือ (kluer)
pipron
พริกไทย (prik tai)
mustardon
มัสตาร์ด (mustard)
keĉupon
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
panon
ขนมปัง (ka nom pung)
buteron
เนย (noey)
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Commander la même chose
Dankon, tio sufiĉas.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Demander au serveur / à la serveuse de ne pas resservir
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Demander à commander le dessert
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Commander le dessert
gelaton
ไอศกรีม (I-tim)
dessert
kukon
ขนมเค้ก (cake)
dessert
ĉokoladon
ช็อกโกแลต (chocolate)
dessert
keksojn
คุ้กกี้ (cookie)
dessert
Ĝuu vian manĝon!
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Souhaiter un bon appétit

Sortir Manger - Commander les boissons

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
Commander une boisson
karbonatan akvon
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
boisson
akvon sen gaso
น้ำเปล่า (nam plao)
boisson
bieron
เบียร์ (beer)
boisson
botelon da vino
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
boisson
kafon
กาแฟ (ka-fae)
boisson
teon
น้ำชา (nam cha)
boisson
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Demander si la boisson contient de l'alcool

Sortir Manger - Payer

Ni volus pagi, bonvolu.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Dire que vous voulez payer
Ni ŝatus pagi aparte.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Demander au serveur / à la serveuse de partager l'addition parmi les convives
Mi pagos ĉion.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Indiquer au serveur / à la serveuse que vous payez pour tout le monde
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Offrir un repas à l'autre personne
Konservu la moneton.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Dire au serveur / à la serveuse de garder la monnaie en guise de pourboire.
La manĝaĵo estis bongusta!
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Vanter les mérites du repas
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Complimenter le chef

Sortir Manger - Réclamations

Mia manĝo estas malvarma.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Signaler que le plat est froid
Tiu ne estas konvene kuirita.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
Signaler que le plat n'est pas assez cuit
Tiu estas tro kuirita.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
Signaler que le plat est trop cuit
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Signaler que le plat n'est pas celui commandé
Tiu vino estas korkita.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Signaler que le vin est bouchonné
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Se plaindre du temps de service
Tiu trinkaĵo estas varma.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Se plaindre de la température de la boisson
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Signaler le goût étrange de votre boisson
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Signaler la présence de glaçons dans votre boisson
Unu pladon mankas.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Signaler que tous les plats n'ont pas été apportés
Tiu ne estas pura.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Signaler que l'assiette/les couverts/le verre est sale

Sortir Manger - Allergies

Ĉu estas ___ en ĉi?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Demander si un plat en particulier contient un ingrédient auquel vous êtes allergique
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Demander si le plat peut être cuisiné sans les ingrédients auxquels vous êtes allergique
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Avertir de vos allergies et indiquer où se trouve l'antidote en cas d'urgence
nuksoj/arakidoj
ถั่ว (tua)
Allergie alimentaire
sezamosemoj/sunfloro
เมล็ดงา (ma-led nga)
Allergie alimentaire
ovo
ไข่ไก่ (kai-gai)
Allergie alimentaire
mariskoj/fiŝo/salikokoj
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Allergie alimentaire
faruno/greno
แป้ง (pang)
Allergie alimentaire
lakto/laktozo/laktejo
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Allergie alimentaire
gluteno
กลูเตน (gluten)
Allergie alimentaire
sojo
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Allergie alimentaire
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Allergie alimentaire
fungoj
เห็ด (hed)
Allergie alimentaire
fruktoj/kivo/kokoso
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Allergie alimentaire
cebolletaoj/cepoj/ajlo
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Allergie alimentaire
alkoholo
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Allergie alimentaire